De Werkgroep ter Bevordering van de Evolutionaire Geneeskunde verbindt een groep van actieve en onderzoekende mensen, die elkaar weten te stimuleren en te inspireren. Mensen die zich bezighouden met het uitdragen van kennis en kunde ter bevordering van de gezondheid.

Evolutionaire geneeskunde

Epigenetica kijkt naar boven de genen liggende factoren

Genen leveren het DNA, de blauwdruk. Epigenetische processen bepalen vervolgens wat genen doen en vooral hoe ze het doen. Epigenetica heeft te maken met 'boven de genen liggende' factoren zoals voeding, beweging, uitdagingen, etc.

Ook de evolutie wordt 'gestuurd' door epigenetica. De omgeving bepaald namelijk of er een aanpassing van het DNA nodig is. Een genetische aanpassing die de soort in staat stelt 'een bepaalde situatie' te overleven. Zoals gezegd, de evolutie houdt zich bezig met het overleven van de soort.

Ziekte en gezondheid houdt de mens al generaties bezig en er wordt veel onderzoek op dat gebied gedaan. Ziekte blijkt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten, vaak het gevolg te zijn van een chronische epigenetische verstoring waardoor bepaalde genetische processen van een individu beïnvloed worden.

Binnen de evolutionaire geneeskunde worden de-generatieve (van de genen af bewegende) en ziekmakende processen, daar waar mogelijk, omgezet in generatieve (naar de genen toe bewegende) en gezondheidsbevorderende processen.

Agenda ledendagen

Deelname alleen voor leden. Opgeven: info@wbeg.nl.

Woensdag 6 maart 2024
- Ledendag
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Balk, Dubbelstraat 4
Kosten: 10 euro
Thema's: 'Epifysiologische mondgezondheid, specifiek parodontitis' door Davy Pratasik.

Maandag 23 september 2024 - Ledendag
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Balk, Dubbelstraat 4
Kosten: 10 euro
Thema's: Ketonen, hoe kom je eraan en wat doe je ermee? Oestrogeen, de ene soort is de andere niet. Hoe kom je eraan en hoe kom je er ook weer vanaf?

Zaterdag 7 december 2024 - Ledendag
Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Balk, Dubbelstraat 4
Kosten: 10 euro
Ideeën voor een thema zijn welkom. Stuur ze naar: info@wbeg.nl

Lidmaatschap

Wil je ook aansluiten bij de professionals van de WBEG?

Beweging is inherent aan het leven. De evolutie brengt ons verder in de tijd. Schept mogelijkheden en nieuwe inzichten. Als professional ben je zelf het instrument en ook jouw leven is onderhevig aan beweging en verandering.
    
Het kan een uitdaging zijn om je professionaliteit en kwaliteit steeds verder te verfijnen. Dit vraagt niet alleen de verantwoordelijkheid voor regelmatige bijscholing, maar ook de bereidheid om te reflecteren op je handelen, je houding en je werkwijze.
Criteria
WBEG Humaan
De twee criteria waar je aan dient te voldoen om WBEG humaan lid te kunnen worden:

1) Een afgeronde opleiding in de orthomoleculaire voedingsleer. In aanmerking komen de volgende opleidingsinstituten: Civas, Evenwijs, Faché instituut, Natura Foundation, Ortho Linea, Phytoresc, SOE, Sorag.

2) Een opleiding in de evolutionaire geneeskunde. In aanmerking komen de volgende opleidingen/richtingen: Epifysiologie I (Evenwijs), PNEI (Zoutewelle Insituut), Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut (SOHF).
WBEG Veterinair
De twee criteria waar je aan dient te voldoen om WBEG veterinair lid te kunnen worden:

1) Een afgeronde opleiding in de orthomoleculaire voedingsleer. In aanmerking komen de volgende opleidingsinstituten: Blauwe Hengst, Civas, Evenwijs, Faché instituut, Natura Foundation, Ortho Linea, Phytoresc, SOE, Sorag.

2) Een scholing in de evolutionaire veterinaire geneeskunde. In aanmerking komen de volgende opleidingen: Epigenetisch Veterinair Coach (EVC) of Epigenetisch Veterinair Therapeut (EVT).
Waarom lid worden van WBEG?

Bij- en nascholing

Bij- en nascholingen op het gebied van de evolutionaire geneeskunde. De WBEG deelt kennis, zodat je op de hoogte blijft van de belangrijkste ontwikkelingen in je vakgebied.

Patienteninformatie

De WBEG informeert, zodat jij je patiënt professioneel kunt voorzien van achtergrondinformatie.

Docentondersteuning

De WBEG ondersteunt met Docenten informatie materiaal, zodat ook jij de evolutionaire basis-informatie kunt verspreiden.

Klachtencommissie

De WBEG bemiddelt, zodat eventuele klachten door een onafhankelijke derde serieus afgehandeld worden.

Aanmelden WBEG

Volwaardig lid

Je kunt jezelf aanmelden door het aanmeldingsformulier plus kopieën van je diploma's op te sturen naar het secretariaat; Dubbelstraat 4, 8561 BC Balk.

Bij goedkeuring door het bestuur krijg je een schriftelijke bevestiging en een inlogcode voor het afgeschermde deel.

Ingang lidmaatschap
Een lidmaatschap gaat telkens in op de 1e van de maand, loopt door tot het einde van het jaar en wordt daarna automatisch met een heel jaar verlengt.

Opzeggen van het lidmaatschap
Je kunt het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen tegen het einde van een jaar. De opzegtermijn is ten minste 30 dagen.

CONTACT

Leden kunnen elkaar ontmoeten, een kopje koffie drinken, even bijkletsen en ervaringen uitwisselen in onze 'huiskamer' aan de Dubbelstraat 4 in Balk