De Werkgroep ter Bevordering van de Evolutionaire Geneeskunde verbindt een groep van actieve en onderzoekende mensen, die elkaar weten te stimuleren en te inspireren. Mensen die zich bezighouden met het uitdragen van kennis en kunde ter bevordering van de gezondheid.
Onderwerpen voorgaande ledendagen

Mindset en beloning

Bij alles wat zich voordoet ga je neurotransmitters vrijzetten. Neurotransmitters die zorgen voor de ‘alert’ (glutamaat) de ‘beweeg ergens heen’ (adrenaline), de ‘beloning’ (endorfine), de ‘uit’ (GABA) en de ‘leer’ (Dopamine). Er staat een leeuw voor je neus (levensgevaar), je rent weg (actie), overleeft (beloning). Er komt een examen aan (spannend), je gaat leren (actie), je hebt het achter de rug (beloning) en haalt het (weer beloning). Het is een bende (on-comfort), je pakt de stofzuiger (actie), klaar (beloning), je krijgt een complimentje omdat het zo netjes is (weer een beloning).  Als het een kwestie van acuut gevaar is, neemt je onbewuste de leiding. Leeuw -> wegrennen. Als er geen acuut gevaar is maar een spannende of oncomfortabele situatie dan bepaald je mindset je reactiepatroon. Je kunt eropaf (GO) of juist niet (NO-GO). Stress lokt altijd een beslissing uit en een reactie geeft altijd een beloningsgevoel. We gaan het hebben over neurotransmitters, voedingsstofjes, receptoren, resistentie, enzovoort.

Lets fix your shit

In deze lezing door Jeroen le Duc worden de OBD beelden Colitis ulcerosa (CU) & de ziekte van Crohn (MC) nader bekeken. Jeroen heeft zich gespecialiseerd in beide beelden en is op de hoogte van zowel de reguliere aanpak alsook de meer natuurlijke. Jeroen deelt zijn bevindingen en kennis. Wat blijkt? Zowel CU alsook MC zijn met de juiste epigenetische interventie prima te behandelen. Meer info over Jeroen en zijn specialisatie: www.crohnproof.com

Dipeptidylpeptidase

DPP-IV is een enzym met meer dan 70 functies. Het heeft een regulerende functie bij tal van processen. Om er een paar te noemen: het helpt bij de instandhouding van microvilli en breekt substance P af. Het breekt fibrine af waardoor bloedstolsels verdwijnen. Het reguleert de werking van immuuncellen en beperkt allergische toestanden. Het breekt amyloïde plaques af en voorkomt daarmee Alzheimer etc. We doen (niet bewust natuurlijk) erg ons best om DPP-IV te remmen, iets wat mogelijk (toch) niet zo handig is. Tijd om de ins- en outs onder de loep te nemen.

Mijn HUID-ige ik

In deze lezing door Sanne van den Berg wordt een brug geslagen tussen de uitwendige en inwendige huidverzorging. Het inwendige milieu blijkt, veel meer dan het uitwendig, bepalend voor de kwaliteit van de huid. De zin en onzin van verschillende preparaten wordt helder, alsook wat er bedoeld wordt kreten als 'Dermatologisch getest' 'ph neutraal' 'vocht-inbrengend' 'hypo-allergeen' 'natuurlijk', etc.

Fructose, dat is wél een dingetje

Fructose was vroeger schaars. Nu krijgt de mens het in gigantische hoeveelheden binnen. Voor een groot deel heeft dat te maken met de voedingsmiddelen industrie. HFCS wordt veelvuldig gebruikt, niet alleen in frisdranken en snoep maar in vrijwel alle waren die de fabriek verlaten. Het proeft lekker zoet en het 'vergroot' de maaginhoud van de consument; je voelt geen verzadiging meer (en kunt blijven dooreten). In feite is dat maar een klein minpuntje. Sommige mensen hebben problemen met de opname of de verwerking van fructose. Dan onstaan er diverse klachten zoals chronische diarree of chronische blaasontsteking. Een groter minpunt is dat er verschillende ziektebeelden worden gekoppeld aan hoge fructose spiegels. Zéker als er naast fructose ook nog weinig anti-oxidanten beschikbaar zijn. Om er enkele te noemen: neurologische toestanden (Parkinson, Alzheimer), overgewicht (obesitas), ondergewicht (en anorexia), darmklachten (spastische darm, MC, CU) en fibromyalgie maar ook hart- en vaatziekten en diabetes II. Fructose is dus wél een ding.

Bloeddrukregulatie en de invloed van omgevingsfactoren

Volgens de internetsite van volksgezondheid en zorg wordt het risico op hart- en vaatziekten door meerdere factoren bepaald die onderling met elkaar samenhangen. Leefstijlfactoren, zoals voeding, roken en bewegen, beïnvloeden het ontstaan van hart- en vaatziekten soms rechtstreeks, maar vaak via persoonsgebonden risicofactoren, zoals een te hoog cholesterolgehalte in het bloed, een hoge bloeddruk, overgewicht en diabetes mellitus.

Kijken we naar hypertensie dan blijkt er bij 90% van de patiënten sprake van een primaire of essentiele hypertensie. De oorzaak van een primaire hypertensie is, regulier gezien, onbekend. Bij 10% van de patiënten blijkt sprake van een secundaire hypertensie. Een secundaire hypertensie blijkt het gevolg van een andere aandoening of onderliggende oorzaak.

Het blijkt bijzonder interessant om te kijken naar de ‘oorzaken’ van een primaire hypertensie. Een kleine zoektocht levert meer dan genoeg stof om tenminste de bewering ‘oorzaak onbekend’ vakkundig en wetenschappelijk onderuit te halen.

Supplementen, wat zit erin?

Supplementen bevatten naast de gewenste inhoud ook andere spullen. Zo kan een magnesiumsupplement naast magnesium ook verschillende hulpstoffen bevatten. Stoffen die nodig zijn, bijvoorbeeld  om er een tablet van te kunnen maken of stoffen die gewenst worden geacht, bijvoorbeeld om de houdbaarheid te verlengen. Om een supplement te kunnen beoordelen is Inzicht in deze materie meer dan handig.

Jodium

Jodium; je kan het maar beter genoeg tot je beschikking hebben
Jaren lang is gedacht dat jodium met name nodig is voor de aanmaak van het schildklierhormoon. Nu blijkt dat het tal van andere functies ook vervult. Zo werkt het in de geslachtsorganen als anti-oxidant. In die functie beschermt het o.a. tegen hormoongevoelige tumoren en cystes. De schildklier staat hoog op de prioriteitenlijst. Een gebrek aan jodium zal dan ook pas in laatste instantie leiden tot een schildklierprobleem. Andere organen staan lager en laten dus eerder veel eerder 'steken' vallen...

Histamine

Histamine is wel een ding. Steeds meer mensen blijken histamine reacties te krijgen. Soms is er zelfs sprake van een histamine intolerantie. Histamine wordt gezien als boosdoener. De vraag is of dit wel terecht is. Overal in het lichaam wordt histamine aangemaakt. Tijdens de zwangerschap gaat het zelfs extreem veel aangemaakt worden. Toch ervaren vrouwen die daarvoor histamine gedoe kenden, juist tijdens de zwangerschap een vermindering van klachten. Gek? of juist heel goed te verklaren?   

Non-alcoholic fatty liver, ontstaan en aanpak

Een alcoholic fatty liver wordt veroorzaakt door veelvuldig alcoholgebruik. En non-alcoholic fatty liver kent diverse andere oorzaken. Een non-alcoholic fatty liver leidt, net als een alcoholic fatty liver, tot een leverfunctiestoornis.

In tegenstelling tot wat men vaak denkt komt een non-alcohilic faty liver vrij vaak voor. We kijken naar oorzakelijke verbanden. Het effect van een overtollige vetopslag in de lever en uiteindelijk de verschillende therapeutische mogelijkheden.

Cystes, hoe ontstaan ze en wat is er aan te doen?

Cystes zijn gevulde holtes. Cystes bevatten vloeistof maar soms ook vaste bestanddelen zoals haren of pathogenen. Ze kunnen in veel verschillende organen ontstaan. Zo kennen we levercystes, niercystes, bijbalcystes, borstcystes en longcystes.

Sommige vormen hebben te maken met een genetische pre-dispositie, er is sprake van een of meerdere polymorfologieën waardoor de vorming van cystes bevorderd wordt. Intrigerend is uiteraard de vraag hoe cystes ontstaan.

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: mTOR is involved en de glycosilering loopt ook niet helemaal lekker. We duiken er eens helemaal in. Als je namelijk weet wat er aan de hand is kun je er misschien ook iets aan doen.

Bioritme

Vrijwel alle lichamelijke processen lopen af volgens een bepaald natuurlijk ritme. Zo is cortisol volgens het natuurlijke ritme overdag hoog en 's nachts laag. Melatonine is 's nachts hoog en overdag laag. Deze twee hormonen op hun beurt sturen verschillende processen 'in ritme' aan.

Raakt de boel 'uit ritme' dan heeft dit invloed op lichamelijke processen. Bij een verstoring van het bioritme gaat ook de stresstolerantie naar beneden waardoor verstorende factoren meer effect sorteren en ziekmakend uitwerken. Veel humane en veterinaire ziektebeelden worden versterkt door een verstoord bioritme.

Daar staat tegenover dat het herstel van het bioritme juist gezondheidsbevorderd werkt. Interessant is het dus te weten wanneer een organisme uit ritme raakt en hoe dit weer terug te draaien is.

Alzheimer

We kennen twee 'groepen' dementie: primaire dementie en secundaire dementie. Alzheimer is wel het bekendste ziektebeeld binnen de groep primaire dementie. Een secundaire dementie geeft vergelijkbare klachten maar treedt op als gevolg van een ander ziektebeeld zoals Korsakov of Parkinson.

Alzheimer komt steeds meer en ook steeds meer op jongere leeftijd voor. Wat ligt er aan deze ‘vergeetachtigheid’ ten grondslag? Welke processen spelen een rol? Is het proces nog te stoppen?

Low Grade Inflammation

Het immuunsysteem reageert op elk 'danger-signal'. Een evolutionair gegeven Is het probleem opgelost, schakelt het immuunsysteem af. Op zich een heel mooi mechanisme. Tenminste zolang het probleem 'een beest' is.

Maar wat nu als het probleem een te grote hyptheeklast is? Ook dan zal het immuunsysteem 'in beweging komen'. Een low-grade inflammation ligt aan de basis van veel humane en veterinaire ziektebeelden. Inzicht in het proces en de factoren die hier een rol spelen komen tijdens deze ledendag aan de orde.

Het Zuur Basen Evenwicht

Het zuur-basen evenwicht is van belang voor een aantal essentiële processen, o.a. voor de werking van enzymen. Er zijn een aantal factoren die het evenwicht (in meer of mindere mate) kunnen verstoren. Het lichaam kent ook een aantal ‘oplossingen’ om het evenwicht te herstellen.

Soms kan de ‘oplossing’ echter bijdragen aan het ontstaan van klachten. In dat geval kan kennis over de materie een bijdrage leveren aan het herstel van de gezondheid van mens én dier. Recent wetenschappelijk onderzoek laat bovendien zien dat het met dat zuur-basen evenwicht toch anders in elkaar steekt dan men altijd dacht.

Oudere onderwepen

* De mens, zijn programmatie en de context waarin hij het best functioneert.
* Galstenen en nierstenen, hoe ontstaan ze en wat doe je eraan
* Poliepen, hoe ontstaan ze en welke maatregelen zijn effectief.